Je bent hier:

Milieu

Verantwoord houtgebruik

Houthandel Dequidt spant zich elke dag in om zacht met het milieu om te gaan.  Een gedeelte van ons aanbod hout en platen draagt daarom het label FSC® C008551. Dat betekent dat het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.
Bovendien komt het tropisch hout met dit label uit legaal gekapte bossen.

Houthandel Dequidt heeft daarnaast een lidkaart van de NFH (de Nationale Federatie der Houthandelaars) en de FEBO (de European Timber Trade Association). De engagementen die we als lid van de FEBO aangaan, sommen we graag even voor je op.

  • De leden verbinden zich ertoe hout en houtproducten te kopen uit legaal en goed beheerde bossen. De leden veroordelen zonder voorbehoud illegale kappraktijken en de daaruit voortvloeiende handel. Zij verbinden zich ertoe samen te werken met de leveranciers en andere betrokken partijen om deze praktijken geheel uit te roeien.
  • De leden erkennen dat de geloofwaardige onafhankelijke certificering van duurzaam bosbeheer en van de productketen het meest bruikbare instrument is om te verzekeren dat het hout dat zij verhandelen afkomstig is van legaal en goed beheerde bossen. Zij erkennen alle certificeringsystemen die gebaseerd zijn op internationaal aanvaarde criteria.
  • Indien over de herkomst van hout enige twijfel bestaat, moeten de leden in de mate van het mogelijke de zekerheid zien te verkrijgen dat het hout legaal geoogst is, door aan de leveranciers geloofwaardige garanties te vragen. Zolang er geen geloofwaardige onafhankelijke certificering is, kunnen certificaten van wettelijkheid en van inspanningen tot duurzaam bosbeheer aanvaard worden.

Verwerking houtafval

In 2003 investeerden we voor meer dan € 160.000 in infrastructuur om ons eigen houtafval (houten verpakkingen, paletten,...) milieuvriendelijk te verwerken.

Met de geavanceerde apparatuur verminderen we niet enkel onze afvalberg, we gebruiken het ook om onze gebouwen te verwarmen. Dankzij allerlei filters is de rook die we uitstoten bovendien uiterst zuiver.